top of page
My pro Hraštici, Hraštice pro všechny

 

 

Přijďte k volbám a podpořte naše kandidáty. Bez dostatečného zastoupení v zastupitelstvu, jen těžko prosadíme body našeho programu.

Co se nám povedlo zrealizovat v minulém volebním období

I z pozice "opozičního" sdružení se nám v obci podařilo prosadit několik důležitých věcí a zároveň jsme se podpořili i konstruktivní návrhy, které předložilo vedení obce. A to mimo jiné:

• Zásobování vodou z přivaděče vody Želivka
• Výstavba nové mateřské školky a podpora investice do nového vybavení školní kuchyně
• Modré kontejnery na tříděný odpad
• Rozhodnutí a započetí výstavby ČOV, abychom nebyli závislí na odběru odpadních vod na Nové Vsi pod Pleší
• Podpora místních sdružení a spolků
• Zahájení výměny vodoměrů

Čistá a pravidelně udržovaná obec

Chceme provádět pravidelný úklid obce hlavně v okolí kontejnerů na tříděný odpad. Častější sekání a údržba obecní zeleně.

Výstavba chodníku v obci 

V úsecích, kde to prostor dovoluje, bychom chtěli co nejdřív začít s realizací a výstavbou chodníku.

Podpora obecních spolků

Chceme všechny obecní spolky finančně podporovat a motivovat k tomu, aby se v obci konaly různé kulturní a sportovní akce.

Vybudování dětského hřiště

Již několik let usilujeme o přípravu záměru stavby dětského hřiště. Podpořte nás a my ho postavíme!

Co chceme především

Přijďte k volbám!

Volby se konají 23. a 24. září. Podpořte celé naše sdružení s číslem 2. 

bottom of page