top of page

Naši kandidáti

V průběhu minulých čtyř let jsme se spolupodíleli na chodu obecní samosprávy. Rádi bychom pokračovali v této práci s novou energií. Víme, s čím jsou lidé nespokojeni. Dokončíme projekty, které se už dlouho vlečou nebo se na ně pozapomnělo. Uděláme maximum k prosazení nových cílů z našeho programu. 

20220529_110737.jpg
Ing. Lukáš Černý, 38 let

IT specialista v oboru investičního bankovnictví, člen zastupitelstva obce Malá Hraštice, předseda finančního výboru obce, starosta TJ Sokol Malá Hraštice.

Jsem členem zastupitelstva obce již osm let a starosta Tělocvičné jednoty Sokol Malá Hraštice více než 12 let. Od
narození žiji ve Velké Hraštici a budu pokračovat v podpoře kulturních a sportovních aktivit v obci.

 

Vídat se můžeme na trénincích oddílu dětské všestrannosti.
Mým cílem je vybudování dětského hřiště. Pozemek, který se k tomu účelu hodí nejvíce je umístěn ve vnitrobloku pod Sokolovnou. Je to místo ve středu obce, s dostatečným bezpečím před automobilovou dopravou a přímo navazující na hřiště s umělým a přírodním povrchem.

 

Moje vize je taková, že sportovní a kulturní místo bude
pospolu a přístupné veřejnosti.
Zároveň budu prosazovat stop rozrůstání zastavěného území obce. Nemáme dostatečnou infrastrukturu pro to,
abychom mohli rozšiřovat zastavěnou oblast do nových částí, tak jako v minulých letech.


Budu hledat cesty, jak získávat finanční prostředky pro opravu Sokolovny, tak aby nám i budoucím generacím nadále sloužila pro kulturní, společenské a sportovní aktivity.

20220529_110827.jpg
Martin Liška, 39 let

Spolumajitel servisu AutoElektro Liška, člen zastupitelstva obce Malá Hraštice, předseda stavební komise a člen kulturního výboru obce.

V Malé Hraštici jsem se narodil, postavil dům a založil rodinu. Již osm let jsem členem zastupitelstva obce, pomáhám na kulturních a sportovních akcích v obci. Také jsem trenérem oddílu dětské všestrannosti.
Některé věci se nám se současným vedením obce podařilo prosadit, některé bohužel ne. 


To, co se mi v současné době nelíbí a na čem bych chtěl více pracovat, je čistá obec, údržba obce a zeleně, oprava obecních komunikací, realizace chodníku pro větší bezpečnost chodců, více sportovních aktivit, vybudování dětského hřiště.


Dále je potřeba dokončit stavbu čističky odpadních vod, zachování kvalitního zásobení pitné vody a udržení dobrého finančního hospodaření obce.


Velice rád budu s novým zastupitelstvem na těchto věcech společně pracovat.

20220529_111134.jpg
Pavel Vávra, 47 let

Ředitel elektroenergetické společnosti, člen stavební komise obce Malá Hraštice,
místopředseda rybářského svazu MO Nový Knín

Jsem původem z jižních Čech, v Malé Hraštici bydlím již více jak 15 let. V současné době jsem členem stavební komise,

aktivně pomáhám v obci při nejrůznějších akcích, ať už se jedná o Dětský den nebo se spolu setkáváme při dalších sportovních či společenských událostech.

Mezi mé záliby patří rybaření, turistika a motocykl.


Mám profesní zkušenosti s přípravou, výstavbou a kontrolou investičních staveb, prakticky denně jednám s distribučními společnostmi PREdi, ČEZdi, EG.D, stavebními úřady a orgány státní správy. Věnuji se též problematice veřejných zakázek, výběrových řízení a dotací.


Chci mé odborné zkušenosti a energii využít pro rozvoj a prospěch naší obce. Věřím, že s dalšími aktivními
zastupiteli to dokážeme!

20220529_110532.jpg
Mgr. Lucie Görglová

Právník ve státní správě

Pracuji jako právník ve státní správě se specializací na stavební právo a problematiku veřejných zakázek.

Podnikám
v oblasti poradenství a získávání dotací pro obce. V Malé Hraštici žiji 11 let a vychovávám zde dvě dcery ve věku 7 let a 1 rok.
Obci můžu být prospěšná svou znalostí práva a několikaletou praxí ze stavebního úřadu. Ráda bych vyřešila absenci chodníků, která je při současném provozu obcí tristní. Velmi mne trápí stav místních komunikací, který je z části havarijní a někde zcela chybí zpevněný povrch, což se mimo jiné
negativně odráží na kvalitě ovzduší.


Současně s tím jsem pro zachování zemědělské půdy a zeleně.

20220529_110149.jpg
Mgr. Jan Macura, 41 let

Vysokoškolský pedagog, příslušník Policie ČR

20220529_111012.jpg
Ing. Petr Kardinál, DiS., 44 let

Kriminalista v oboru hospodářské kriminality, člen TJ Sokol Malá Hraštice

Posledních dvacet let jsem sloužil naší vlasti v řadách Policie České republiky. Nejdříve jsem sloužil jako řadový
policista na ulici, později jsem pracoval v útvaru s celorepublikovou působností, kde jsem mimo jiné velel různým týmům, včetně týmů na zahraničních misích.


V současné době jsem změnil své pracovní zařazení a stal se ze mne vysokoškolský učitel. S touto změnou se mi zvolnilo životní tempo a rád bych získaný čas věnoval obci ve které bydlím víc než 12 let.

Obci, ve které žije moje rodina, obci, ve které chodí naše děti do školy a školky a obci, která mě i mojí rodině přirostla k srdci.
Velmi rád bych přispěl ke zlepšení bezpečnosti, a to zejména bezpečnosti na místních komunikacích.

Velké riziko vidím nejen v houstnoucí dopravě s rizikem pro chodce i řidiče, ale rovněž v nedostatečně dodělané infrastruktuře a silnicích, které svým stavem a svou prašností ohrožují zdraví nás všech.

S rodinou žiji v Malé Hraštici již několik let. Rád se věnuji rybaření a sportu. Aktivně se zapojuji do organizace
místních kulturních a sportovních akcí v obci. Chtěl bych se zasadit o výstavbu dětského a multifunkčního hřiště
pro děti a mládež.

 

Také bych se chtěl věnovat bezpečnosti na pozemních komunikacích a prevenci kriminality.

20220529_110620.jpg
Mgr. Irena Hrabáková, 59 let

Ředitelka ZŠ a MŠ Malá Hraštice

20220529_110656.jpg
Leona Švecová Kašpárková, 48 let

Kouč a mentor v oblasti IT

V Hraštici žiji od narození. Do zdejší školy jsem chodila jako dítě a poté jsem se do ní v roce 1999 vrátila jako
učitelka a od roku 2000 jako ředitelka.


Krátce na to jsem se stala členkou zastupitelstva obce, kde jsem byla 4 volební období – tedy 16 let. Vždy mi šlo
především o děti a žáky, školu – jako místo vzdělávání a také prostředí s vybavením moderními pomůckami a
hračkami, ale zároveň jako rodačce o zvelebování obce.


Ráda bych podpořila vybudování dětského hřiště, chodníků pro bezpečnou cestu nejen do školy a udržování
pořádku v obci.

Spolu s rodinou jsem v Malé Hraštici "doma" už 7 let. 
Mým cílem je podporovat rozvoj obce v souladu s potřebami všech občanů a také v souladu s okolní krajinou.

 

Budovat místo dobře spravované, bezpečné, zdravé, kulturní a atraktivní pro život.


Místo, kde každý má příležitost stát se součástí místní komunity a zapojit se tak i do plánování a rozhodování.
Pracuji v oblasti IT vývoje jako kouč a mentor, mým úkolem je budovat týmy, komunity a propojovat lidi.

1655639064764 (1)_edited.jpg
Kateřina Havlíčková, 32 let

OSVČ, soukromý zemědělec

Chtěla bych zlepšit péči o zeleň a celkovou údržbu v obci. Jako rodič vnímám, že je potřeba urychleně zahájit výstavbu chodníků a zajistit větší bezpečnost nejenom pro děti. 


V Malé Hraštici mi také chybí místo, kde by se naše děti mohly potkávat a nerušeně si hrát.

Přijďte k volbám!

Volby se konají 23. a 24. září. Podpořte celé naše sdružení s číslem 2. 

bottom of page